Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013

Καλήν εσπέραν άρχοντες, αν είναι ορισμός σας ... !

Καλήν εσπέραν άρχοντες,
αν είναι ορισμός σας,
Χριστού τη Θεία γέννηση,
να πω στ' αρχοντικό σας.
Χριστός γεννάται σήμερον,
εν Βηθλεέμ τη πόλει,
οι ουρανοί αγάλλονται,
χαίρει η φύσις όλη.
Εν τω σπηλαίω τίκτεται,
εν φάτνη των αλόγων,
ο βασιλεύς των ουρανών,
και ποιητής των όλων.
Σε αυτό το σπίτι που ΄ρθαμε                                                                                                                           πέτρα να μην 'ραίσει και ο                                                                                                                                νοικοκύρης του σπιτιού                                                                                                                                   ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ.                                                                                                                          ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ !!!!