Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

Αφιερωμένο στον γιο μου.

Αυτό που μετράει δεν είναι η επιθυμία σου για να νικήσεις και να
πετύχεις. Όλοι έχουν τέτοιες επιθυμίες. Αυτό που πραγματικά έχει
σημασία είναι η αποφασιστικότητά σου να δουλέψεις σκληρά για να
εκπληρώσεις την επιθυμία σου να πετύχεις.
Να ενεργείς σαν να είναι αδύνατο να αποτύχεις.
Βιργίλιος – [ 70-19 π.Χ. ] – Λατίνος ποιητής